Sejlerliv I Mariager 1932- 2010  Af Johan Mathiasen

 

Havneprojekt 2021

 

 

Resultatet af Mariager Sejlklubs

Havneprojekt 2021

Tak til bidragsydere og samarbejdspartnere


Vi står nu med resultatet af Mariager Sejlklubs Havneprojekt der har været en stor udfordring, men er lykkedes på en helt enestående måde på grund mange parters bidrag til processen.


Vi har fået en ny servicebro med mastekran, el stander og miljøstation, der betyder at vi er klar til den fremtidige udvikling.

Der er uddybet til 2,5 m ved servicebroen, så fremtidens både kan gå ind til broen og samtidig har det givet flere pladser ved A-broen.

B-broen har fået et nyt brohoved og en bedre ”pensionist” bro, hvor det er enklere at gå til og fra borde.

Der er uddybet til 2 m, til 30 m nordøst for B-broen, så der er blevet flere pladser, der alle fremover kan benyttes af kølbåde og åbner bedre mulighed for et par træningsbåde for unge familier, under projektet Nye sejlere på vandet.

Der er uddybet ved jolleslæbestedet, så det er enklere at sætte jollerne i vandet og giver bedre muligheder for ungdomssejllads.

Stensætningen og kystlinjen mod nordøst er rette op så der er blevet bedre plads både til sommeraktiviteter som badning, surfere og paddel bords, samt vinterpladser til sejlbådene.

Endelig har projektet født nye ideer til genstart af ungdomsarbejdet, bedre fortøjningsmuligheder, gæsteterrasser, opgradering til Sikker Havn m.m. som vi vil gå videre med, så snart vi har ”kræfterne” til det.

 

Finansielt set skylder vi en stor tak til:

ELRO Fonden, der bidrog med 300.000 kr. til projektet som helhed og konsulenthjælp til det videre fondsarbejde.

Velux Fonden, som bidrog med 100.000 kr. til de råvarer som Særlig aktive frivillige ældre brugte til fornyelsen af faciliteterne.

Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond, som bidrog med 100.000 kr. til projektet som helhed.

Sparekassen Vendsyssels Fond, som bidrog med 50.000 kr. til projektet som helhed.

Tryg Fonden, som bevilgede nye redningsstiger og som efterfølgende har bevilget sikkerhedsudstyr til projekt Nye sejlere på vandet.

Mariagerfjord Kommunen, som har medfinansieret faciliteterne på og omkring servicebroen, herunder især miljøfaciliteterne, idet Mariager Sejlklub fremover så vil servicere alle sejlere i Mariager Havn.


Procesmæssigt skylder vi en stor tak til:

Mariagerfjord Kommune og FLID
Foreningen af Lystbådehavne I Danmark, der har været en stor hjælp, både i forhold til det praktiske, men især i forhold til samarbejdet med Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen, der ligeledes har været yderst konstruktivt og effektivt, trods lidt Corona drillerier.
 

Projektmæssigt skylder vi en stor tak til:
De entreprenører/Leverandører der har været en del af projektet
Zøllner
, der har foretaget uddybning, pælesætning og kystopretningen.

DK-kraner, der har leveret den nye mastekran.
NBC Marine, der har leveret miljøstationen.
Grønagergård Savværk og Fårup savværk, der har leveret tømmeret.
XL-byg Mariager, Seatek-Grenå, der monterede brokryds under vand.
TallyWeb, der har leveret adgangsstyringen til faciliteterne.
Mariager Containerservice, Glerup Containerservice og Fladbjerg Entreprenøren, der alle har hjulpet med transport af sedimenter og arbejdet med stensætning og kystopretning. 
Mariager El Center m.fl.

Sidst, men ikke mindst en stor tak til:
De mange medlemmer, som har ydet en stor uegennyttig indsats for at dette er lykkedes, det var ikke lykkedes uden dette og det giver et rigtig godt grundlag for den fremtidige udvikling, det vil vi fejre som afslutning på sæsonen, som tyder på at blive lige så god som sidste år.

 

Det lover godt for fremtiden

De bedste sejlerhilsner til alle fra

Bestyrelsen