Sejladsbestemmelser for Mariager Sejlklubs onsdagssejlads

 

Regler
Der sejles efter DS´s sejladsbestemmelser, DS´s særlige bestemmelser og efter TACI målet.

Skippermøde
Der afholdes skippermøde kl. 18.30, efter 1. september kl. 17.30

Start
Sejladserne kan afvikles med samtidig start eller forskudt start

Samtidig start
Der afgives lydsignal 1 minut før start og lydsignal ved start.

Forskudt start
Langsomste båd starter først, efter TACI-målet og vindstyrken (Letvind: 0-4 m/s, Mellemvind: 3-9 m/s, Hårdvind: 8 m/s og derover)

Starttidspunkt ved forskudt start
Den båd, der har højeste sømiletid den pågældende aften, starter kl. 19.00. Efter 1. september kl. 18.00. Øvrige bådes starttidspunkt oplyses på skippermødet. Der afgives lydsignal 1 minut før start og lydsignal ved start af første båd.

Banen
På skippermødet oplyses banen. Ved målgang skal man mellem rød og grøn kost ud for Mariager. Yderligere skal grøn kost ud for Stindesminde passeres SØ om.

Startlinjen
Der startes mellem rød og grøn kost ud for Mariager.

Mållinjen
Mellem lygtepæl ved Saltsydehus og nærmeste fortøjningspæl ved hjørnet på ny bro.

Tidsbegrænsning
Ingen både tages i mål efter 21.30, efter 1. september kl. 20.30

Pointsystem
Der sejles efter lavpointsystem (1. båd får 1 point, 2. båd 2 point osv.) med den tilføjelse at både, der ikke fuldfører sejladsen, tildeles en sidsteplads blandt de startende både. Efter 7 gennemførte sejladser fratrækkes 1 sejlads, efter 9 gennemførte fratrækkes 2 sejladser osv. Placeringen i afslutnings sejladsen tæller dobbelt altså som 2 sejladser.

Protester
I tilfælde af indgivelse af protest, findes en jury blandt de deltagende både, dog ikke implicerede skippere.

Præmier
Der tildeles, efter sæsonens sidste sejlads, præmie for hver 3. af de i løbet af året deltagende både.

Datoer
Fremgår af sejladskalender.

 

Onsdagssejladser 2024

> Sejltider sidste onsdagssejlads

Sejladskalender 2024

Kapsejlads banerne

Tidligere års kapsejladser 

Vandrepræmie

Galleri

Sandkassen og underside